Informatiepagina contractueel verplichte brandverzekering/huurdersaansprakelijkheid België

Wat betekent huurdersaansprakelijkheid?
De huurder is aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan het gehuurde. De huurder heeft namelijk de verplichting tegenover de eigenaar om het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst terug te bezorgen in de staat zoals de huurder ze ontvangen heeft. De huurder wordt automatisch verondersteld aansprakelijk te zijn voor schade die veroorzaakt is, tenzij de huurder het tegendeel kan bewijzen. Deze aansprakelijkheid noemen we “huurdersaansprakelijkheid”.

De huurder kan zich indekken tegen deze aansprakelijkheid door een brandverzekering af te sluiten. De huurder is dan tevens verzekerd voor schade die hij/zij aanricht jegens derden.

Kan de verhuurder de huurder verplichten tot het afsluiten van een brandverzekering?
Omdat een eigenaar er zeker van wil zijn dat bij schade aan zijn/haar eigendom de kosten verhaald kunnen worden, verplichten de meeste verhuurders de huurder in de huurovereenkomst om het gehuurde te dekken met een brandverzekering.
Dus ook al is het wettelijk niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten, toch mag de verhuurder dit in de huurovereenkomst eisen van de huurder.

Mag de verhuurder aan de huurder vragen om de brandpolis of een betalingsbewijs aan te leveren?
Indien contractueel bepaald is dat de huurder een brandverzekering dient af te sluiten voor de duur van de huurovereenkomst, mag de verhuurder gedurende de hele looptijd van de huurovereenkomst een bewijs opvragen bij de huurder waaruit blijkt dat deze een brandverzekering afgesloten heeft (opvragen brandpolis) en zich er tevens van vergewissen dat zijn/haar eigendom nog gedekt is door een brandverzekering (opvragen betalingsbewijs).

Wat als ik geen brandverzekering heb?
Als u als huurder niet kan bewijzen dat de aansprakelijkheid van de schade bij de eigenaar ligt en de verzekering van de eigenaar de kosten na een schadegeval vergoed heeft, kan die verzekeraar zich daarna  tot u wenden om de schadevergoedingen terug te eisen. Het is dan uw brandverzekeraar die dit verhaal betaalt. Heeft u geen brandverzekering, dan zal u dit zelf moeten betalen.

Het is bovendien mogelijk dat u ook schade aangericht heeft aan de eigendom(men) van derden. Bijvoorbeeld: bij een brand die ontstaan is in uw woning, wordt tevens schade aangericht aan de woning van de buren. In dat geval zal ook de verzekeraar van deze derde(n) de kosten bij u komen verhalen. Heeft u geen brandverzekering, dan moet u ook deze kosten zelf betalen.

Indien u momenteel geen brandverzekering heeft afgesloten, vragen wij u dringend om contact met ons op te nemen!

Kan Q-RO Vastgoedbeheer een brandverzekering voor mij regelen?
Ja, dan kan.

Wij raden u aan om zeker ook bij uw eigen verzekeringsagent een offerte op te vragen, maar door onze samenwerking met onze partner, Helsen NV, kunnen wij u een concurrerend voorstel doen. Immers, Helsen NV kent al onze woningen en heeft voor vele van onze panden reeds een brandverzekering afgesloten bij KBC.
Bovendien kunnen wij alle administratieve handelingen namens u verrichten.
Als u interesse heeft, kunnen wij u een voorstel op maat doen toekomen.

Hoe dien ik de brandpolis aan te leveren?
Hiervoor heeft u diverse mogelijkheden.
Onze voorkeur gaat uit naar het aanleveren van een kopie van de brandpolis via een formulier op onze site.

U mag ook een kopie van de brandpolis per e-mail verzenden naar ons e-mailadres: info@q-ro.be.

Eventueel kan u een papieren kopie van de brandpolis versturen naar ons correspondentieadres:

Q-RO
Kapelstraat 1A
5111 HK Baarle-Nassau

Wat is een betalingsbewijs?
Een betalingsbewijs kan bestaan uit een kwijtschrift van uw verzekeringsmaatschappij of verzekeringsagent of kan een bankafschrift zijn waaruit blijkt dat de premie betaald is.

Onze voorkeur gaat uit naar een kwijtschrift, dat u eenvoudig zelf op kan vragen bij uw verzekeringsagent of uw verzekeringsmaatschappij.

Indien u geen kwijtschrift aan kan of wil leveren, wordt tevens aanvaard als betalingsbewijs een rapport uit uw online bankieren applicatie of een kopie van uw uitgavenstaat, mits hierop vermeld staan:

  • datum waarop de betaling uitgevoerd is
  • naam van de begunstigde
  • het betalingskenmerk
  • het overgeschreven bedrag

Uit het document moet hoe dan ook ondubbelzinnig blijken dat de betaling uitgevoerd is.

Hoe dien ik een betalingsbewijs aan te leveren?
Hiervoor heeft u diverse mogelijkheden.
Onze voorkeur gaat uit naar het aanleveren van een (kopie van een) betalingsbewijs via een formulier op onze site.

U mag ook een (kopie van een) betalingsbewijs per e-mail verzenden naar ons e-mailadres: info@q-ro.be.

Eventueel kan u een papieren (kopie van een) betalingsbewijs versturen naar ons correspondentieadres:

Q-RO
Kapelstraat 1A
5111 HK Baarle-Nassau