Algemene klachten
Hoe kunt u een klacht indienen bij Q-RO?
U kunt klachten en wensen enkel schriftelijk indienen bij Q-RO. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen gebeuren, waarna de huurder de klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd.

Hoe meldt u een sociale klacht?
Een sociale klacht kunt u op dezelfde manier melden als een normale klacht. De klacht dient u schriftelijk in te dienen bij Q-RO. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen gebeuren, waarna u de klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk dient te bevestigen.

Wat kunt u doen om overlast van uw buren te beperken?

  • Maak kennis met uw buren;
  • Maak afspraken met elkaar over belangrijke zaken zoals schoonmaak;
  • Maak weinig of geen lawaai waardoor anderen er last van kunnen hebben;
  • Waarschuw uw buren bij het geven van een feest of ander geluidsoverlast;
  • Zet muziek niet te hard of maak gebruik van een hoofdtelefoon;
  • Plaats geen persoonlijke spullen in gemeenschappelijke ruimten;
  • Zet de vuilnis op de juiste tijd en plaats buiten;
  • Zorg ervoor dat de buren geen last hebben van uw huisdieren.

Valt vervuiling ook onder een sociale klacht?
Ja, indien u zich zorgen maakt over vervuiling bij uw buren, kunt u dit bespreken met Q-RO. Indien u klachten heeft over zwerfvuil bij u in de buurt, kunt u dit melden bij uw gemeente.