Vervangen batterij Rookmelder type Kidde 29D & 29HD

Uw verhuurder heeft in uw woning of appartement 1 rookmelder geïnstalleerd in de inkomhal of nachtgang. De rookmelder wordt gevoed door een 9 V Lithium batterij. Een nieuwe batterij zou onder normale condities (volgens fabrikant) +/- 5 jaar moeten functioneren. Deze melder heeft een monitorcircuit dat bewaakt wanneer de batterij bijna leeg is. Het alarm zal ongeveer om de 30-40 seconden minimaal 30 dagen lang gaan piepen als de batterij leeg raakt. Vervang de batterij als de deze situatie zich voordoet. U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor de vervanging van de batterij. Gebruik uitsluitend een 9 voltbatterij van type Ultralife U9VL-J. Het gebruik van andere batterijen kan zeer nadelige invloed op de rookmelder uitoefenen.

Hierna kunt u stapsgewijs zien hoe u de batterij dient te vervangen.

Stap 1
De rookmelder geeft een melding om de 30-40 seconden (pieptoon). Zie foto 1.


Foto 1

Stap 2
Om de batterij te vervangen, verwijdert u de melder van de bevestigingsplaat door de melder in de richting van de pijl OFF (uit) op de behuizing te draaien. Zie foto 2.


Foto 2

Stap 3
Verwijder de lege batterij door deze uit zijn behuizing te wippen, de rode herinneringspal zal hierbij omhoog schieten. Zie foto 3.


Foto 3

Stap 4
Plaats een nieuwe batterij van type Ultralife U9VL-J, let op dat de + en – pool van de batterij met het juiste contact op de melder raken. Duw bij het plaatsen van de batterij de herinneringspal in het batterij vak. Als de herinneringspal niet is ingedrukt kan de melder niet op de bevestigingsplaat worden geplaatst. Zie foto 4


Foto 4

Stap 5
Plaats de melder terug op de bevestigingsplaat door de melder in de richting van de pijl ON (aan) te op de behuizing te draaien. Zie foto 5.


Foto 5

Stap 6
Testen: Test door op de testknop van de behuizing te drukken en de knop minimaal 5 seconden ingedrukt te houden. Hierdoor klinkt het alarm (3 pieptonen achter elkaar) als het elektronische schakelschema, de hoorn en de batterij werken.
Werking: de rookmelder functioneert direct als er een nieuwe batterij is geplaatst en de test is voltooid. De rookmelder is uitgerust met een knipperende rood LED-lampje. Dit lampje bevindt zich boven de testknop en knippert om de 30-40 seconden om aan te geven dat de rookmelder functioneert.