Geen reacties

Onderhoud CV-installatie

Niemand zit graag in de kou tijdens de lange wintermaanden. We staan er vaak niet bij stil, maar we gaan er vanuit dat onze cv-installatie het altijd doet. Om storingen en onnodige reparaties te voorkomen, is goed onderhoud van de installatie vereist. Deze onderhoudsverplichting is ook vastgelegd in de huurovereenkomst en komt voor kosten van de huurder.

Het onderhoud om de 2 jaar is vastgelegd in de huurovereenkomst. Q-RO Vastgoedbeheer stuurt u elke 2 jaar een brief om u hier aan te herinneren. Q-RO Vastgoedbeheer biedt u de keuze om te voldoen aan het verplicht onderhoud:

  • U regelt het onderhoud zelf bij een gecertificeerde onderhoudsmonteur en bezorgt Q-RO Vastgoedbeheer een bewijs van onderhoud. U rekent zelf de factuur af met de onderhoudsmonteur.
  • U Laat het onderhoud uitvoeren via Q-RO Vastgoedbeheer door van Puijenbroek Installaties B.V. uit Alphen. De kosten voor dit onderhoud kunt u in 1 keer voldoen aan Q-RO Vastgoedbeheer of in gedeelten middels het service kosten systeem.

Waarom is het tijdig onderhoud van uw cv-installatie belangrijk?

  • Het voorkomt storingen aan uw installatie. Zo voorkomt u dat uw installatie op een ongunstig moment uitvalt.
  • Een goed onderhouden installatie is energiezuiniger, dit scheelt wel tot 10% op uw energierekening.
  • Met minder CO2 uitstoot en een betere verbranding van gas is een goed onderhoud cv-installatie beter voor het milieu.
  • Uw veiligheid. Reguliere inspecties door een gecertificeerde onderhoudsmonteur verhoogt de brandveiligheid en verlaagt de kans op lekkage van koolmonoxide.

Wat kunt u zelf doen tussen de onderhoudsbeurten van uw cv-installatie?

U kunt zelf veel doen om ervoor te zorgen dat uw cv-installatie in technisch goede conditie blijft. Ontlucht het systeem van tijd tot tijd en zorg voor voldoende waterdruk op het systeem. Laat tenslotte de installatie elke 2 jaar door een erkend onderhoudsmonteur onderhouden en controleren.

Heeft u vragen n.a.v. bovenstaande of wilt u overstappen naar onderhoud via Q-RO Vastgoedbeheer, neem dan contact met ons op via e-mail: info@Q-RO.be

Geen reacties

NEFIT cv-installatie: de veiligheid van uw toestel

In berichtgeving via diverse media afgelopen week, wordt gesproken over mogelijke veiligheidsrisico’s bij een bepaald type NEFIT cv-installatie.

Het gaat enkel om NEFIT cv-installaties van de Topline-serie welke geproduceerd zijn tussen 2006 en 2009. Ook Q-RO Vastgoedbeheer heeft cv-installaties van dergelijk type en bouwjaren laten installeren.

Afgelopen jaar (2017) heeft NEFIT reeds contact genomen met Q-RO Vastgoedbeheer en zijn bij alle installaties waar dit van toepassing was de branders reeds vervangen. Daarnaast worden alle installaties periodiek onderhouden door van Puijenbroek Installaties uit Alphen of een door uzelf aangestelde erkende installateur. Deze zullen tijdens het periodiek onderhoud alle onderdelen van de installatie controleren en waar nodig preventief vervangen.

U hoeft zich dus geen zorgen te maken als u een NEFIT cv-installatie in uw huurwoning van Q-RO Vastgoedbeheer heeft hangen. Deze kan veilig verder gebruikt worden. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van NEFIT: www.welkombijnefit.nl/nl/waarschuwing/veelgestelde-vragen