Geen reacties

Huurverhoging Nederland 2024

Huurverhoging 2024

Ieder jaar op 1 juli verhoogt Q-RO Vastgoed de huur.

Het percentage dat per 1 juli 2024 voor uw woning geldt is 1 van onderstaande.

 1. Uw huurovereenkomst valt onder ‘sociale huur’. Dit is het geval als basishuur in huurovereenkomst onder de liberalisatie grens lag. Het percentage van huurverhoging is dan 5,8%
 2. Uw huurovereenkomst valt onder ‘vrije sector’. Dit is het geval als basishuur in huurovereenkomst boven de liberalisatie grens lag. Het percentage van huurverhoging is dan maximaal 5,5%. De verhoging wordt berekend aan de hand van de CPI kerncijfers afhankelijk van de specifieke data in uw huurovereenkomst.

Woning of garagebox

De hier beschreven voorwaarden en regels omtrent de huurverhoging hebben betrekking op de verhoging van uw woning huurprijs. Huurt u bij Q-RO Vastgoed een garagebox, dan wordt om de aantal jaar de huur verhoogd, dit jaar zal dat voor een aantal garageboxen het geval zijn, u krijgt hier een afzonderlijk schrijven van.

Waarom krijgt u deze huurverhoging?

Met deze huurinkomsten zorgt Q-RO Vastgoed ervoor dat we het gebruikelijke onderhoud aan uw woning kunnen blijven doen. De huurverhoging compenseert de inflatie.

Hoe is uw huurverhoging berekend?

In het schrijven dat u van ons heeft ontvangen leggen wij uit met welk bedrag uw huur omhoog gaat. Dit is het totale bedrag van de huurverhoging, inclusief servicekosten. Daarnaast staat in deze brief het huurverhogingspercentage vermeldt. Dit percentage is de verhoging van uw netto huur. Uw netto huur is het totaal te betalen bedrag minus de servicekosten.

Wilt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de hierboven voorgestelde verhoging van de kale huurprijs, kunt u tot de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bij Q-RO Vastgoed een bezwaarschrift indienen. Maakt u s.v.p. gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier. Dit is verkrijgbaar bij de huurcommissie. Als Q-RO Vastgoed het niet eens is met uw bezwaar, zal Q-RO Vastgoed de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde verhoging van de huurprijs. Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Voor meer informatie raadpleeg www.huurcommissie.nl

Uw huurprijs is door de huurverhoging hoger geworden dan € 879,66. Krijgt u nog steeds huurtoeslag?

Ja, u blijft uw huurtoeslag ontvangen als u nu ook huurtoeslag ontvangt. De kale huurprijs van de woning mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem. Voor het verkrijgen van huurtoeslag dient de basishuur in het huurcontact onder liberalisatiegrens (€ 879.66 p/m) te liggen, de heden geldende huurprijs kan dus boven deze grens liggen, terwijl u nog steeds in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Automatische overschrijving via uw bank

Laat u uw bank de huur iedere maand automatisch overschrijven, dan dient u uw nieuwe huur zelf voor 1 juli a.s. door te geven aan uw bank, zodat zij tijdig uw overschrijving kunnen aanpassen.

Overige vragen en/of opmerkingen

U kunt ons contacteren middels e-mail op ìnfo@q-ro.be vergeet niet duidelijk het exacte adres van uw huurwoning te vermelden.

Geen reacties

Q-RO Vastgoedbeheer nu ook op Whatsapp

Vanaf heden is Q-RO Vastgoedbeheer ook bereikbaar via Whatsapp voor Bedrijven.

U kunt uw vragen, storingen en overige meldingen nu samen met een foto nog makkelijker aan Q-RO Vastgoedbeheer doorgeven.

Dit doet u door Q-RO Vastgoedbeheer in uw whatsapp contacten op te slaan met nr. +32468505432.

Naar dit nummer kunt u whatsapp tekstberichten en foto’s sturen.

Q-RO Vastgoedbeheer zal tijdens openingsuren (van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur) uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

Geen reacties

Tips bij uw verhuizing

Een nieuwe woning, een stapel dozen en een hoop geregel!

Daarom een geheugensteuntje van Q-RO Vastgoedbeheer, zodat u overzicht behoudt in deze drukke tijd. Heeft u gedacht aan:

□ Af- en aanmelden energie oude / nieuwe woning

□ Af- en aanmelden brandverzekering oude / nieuwe woning

□ Af- en aanmelden internet & t.v. oude / nieuwe woning

□ Omzetten van uw postadres

□ Inschrijven bij gemeente op nieuwe adres

Daarnaast raden wij u aan snel kennis te maken met uw nieuwe buren en hen op de hoogte stellen wanneer u verhuist, zeker als u een verhuislift voor of achter het gebouw plaatst. Mocht u uw buren niet thuis treffen, dan helpt een briefje in de bus ook zeker, goede communicatie voorkomt irritatie.

Heeft u na.v. bovenstaande vragen, aarzel dan niet en contacteer ons via de contactpagina

Geen vragen, dan rest ons niets anders dan u heel veel geluk te wensen in uw nieuwe woning bij Q-RO Vastgoedbeheer.

Geen reacties

Vorst: waar op te letten voor uw woning?

De komende week wordt het koud, ijskoud zelfs. Tot en met komende vrijdag blijven de temperaturen Siberisch, er is kans op een koudegolf: vijf dagen constant onder het vriespunt, waarvan 3 dagen onder -10.

Een risico bij zulke temperaturen is vorstschade aan uw woning. U kunt een aantal simpele maatregelen treffen om dit te voorkomen:

 • Tap de buitenkraantjes af en check de waterleiding op mogelijke scheurtjes. Mocht u deze vinden, neem dan direct contact met Q-RO Vastgoedbeheer: info@Q-RO.be
 • Zorg dat alle radiatoren openstaan in de gehele woning, zo is er voldoende circulatie in het cv-circuit, dit voorkomt bevriezing van de leidingen.
 • Draai de thermostaat niet lager dan 14 graden als u de woning verlaat.
 • Bij storing van uw cv-installatie kunt u rechtstreeks contact nemen met van Puijenbroek Installaties uit Alphen, contactgegevens vindt u op de sticker op uw installatie.
 • Blijf uw woning wel steeds goed verluchten, zeker de badkamer en slaapkamers, dit voorkomt schimmelvorming, doordat de ‘natte lucht’ niet uit de woning kan ontsnappen.
 • Denkt u ook zeker aan het welzijn van uw huisdieren, laat honden en katten niet buiten zitten. Verplaats konijnen of knaagdieren nooit direct van een koude naar een warme ruimte of andersom, door de hevige temperatuurverschillen kunnen ze ziek worden.

Heeft u vragen n.a.v. van bovenstaande, twijfel dan niet en neem contact met Q-RO Vastgoedbeheer, wij staan ook in deze vrieskou steeds voor u klaar.

Geen reacties

Onderhoud CV-installatie

Niemand zit graag in de kou tijdens de lange wintermaanden. We staan er vaak niet bij stil, maar we gaan er vanuit dat onze cv-installatie het altijd doet. Om storingen en onnodige reparaties te voorkomen, is goed onderhoud van de installatie vereist. Deze onderhoudsverplichting is ook vastgelegd in de huurovereenkomst en komt voor kosten van de huurder.

Het onderhoud om de 2 jaar is vastgelegd in de huurovereenkomst. Q-RO Vastgoedbeheer stuurt u elke 2 jaar een brief om u hier aan te herinneren. Q-RO Vastgoedbeheer biedt u de keuze om te voldoen aan het verplicht onderhoud:

 • U regelt het onderhoud zelf bij een gecertificeerde onderhoudsmonteur en bezorgt Q-RO Vastgoedbeheer een bewijs van onderhoud. U rekent zelf de factuur af met de onderhoudsmonteur.
 • U Laat het onderhoud uitvoeren via Q-RO Vastgoedbeheer door van Puijenbroek Installaties B.V. uit Alphen. De kosten voor dit onderhoud kunt u in 1 keer voldoen aan Q-RO Vastgoedbeheer of in gedeelten middels het service kosten systeem.

Waarom is het tijdig onderhoud van uw cv-installatie belangrijk?

 • Het voorkomt storingen aan uw installatie. Zo voorkomt u dat uw installatie op een ongunstig moment uitvalt.
 • Een goed onderhouden installatie is energiezuiniger, dit scheelt wel tot 10% op uw energierekening.
 • Met minder CO2 uitstoot en een betere verbranding van gas is een goed onderhoud cv-installatie beter voor het milieu.
 • Uw veiligheid. Reguliere inspecties door een gecertificeerde onderhoudsmonteur verhoogt de brandveiligheid en verlaagt de kans op lekkage van koolmonoxide.

Wat kunt u zelf doen tussen de onderhoudsbeurten van uw cv-installatie?

U kunt zelf veel doen om ervoor te zorgen dat uw cv-installatie in technisch goede conditie blijft. Ontlucht het systeem van tijd tot tijd en zorg voor voldoende waterdruk op het systeem. Laat tenslotte de installatie elke 2 jaar door een erkend onderhoudsmonteur onderhouden en controleren.

Heeft u vragen n.a.v. bovenstaande of wilt u overstappen naar onderhoud via Q-RO Vastgoedbeheer, neem dan contact met ons op via e-mail: info@Q-RO.be

Geen reacties

Voorkom condens op uw ramen of kozijnen

Te veel condens zorgt voor een te hoge luchtvochtigheid in uw woning en zal op de lange duur zorgen voor schimmelvorming. Dit is niet goed voor de woning maar nog belangrijker ook niet voor uw gezondheid.

In sommige gevallen is er sprake van een externe oorzaak (denk bijvoorbeeld aan een lekkage). In dat geval dient u contact te nemen met Q-RO Vastgoedbeheer. Veel vaker komt het probleem echter van binnenuit. U doucht, kookt en stookt in de woning. Ook produceren de personen in uw woning veel vocht. Één persoon produceert 1 a 2 liter per dag door te ademen en te transpireren. Dit samen met het douchen, koken enzovoorts zal een gemiddeld gezin ca. 12 liter vocht per dag produceren. Om dit vocht af te voeren zal er dus veel geventileerd moeten worden.

Het verschil tussen luchten en ventileren

Er is een groot verschil tussen luchten en ventileren.

Luchten – Als het een beetje waait hoeft u maar 10 tot 20 minuten een raam in een vertrek open te zetten om te luchten. Een raam langer open zetten is onnodig en verhoogd enkel het energieverbruik. Het is dan ook verstandig om tijdens het luchten de thermostaat lager te zetten om zo het energieverbruik te drukken. Enkel luchten is echter niet voldoende in een vertrek waar (bijna) constant mensen aanwezig zijn. Hier zal ventileren noodzakelijk zijn.

 

Ventileren – Dit kan op verschillende manieren zoals mechanische ventilatie, in de vorm van natuurlijk ventilatie zoals ventilatieroosters boven het glas of op de kozijnen, of het raam in kiepstand plaatsen. Een constante stroom van verse lucht is noodzakelijk om condens tegen te gaan en voldoende zuivere lucht in de woning te houden.  De roosters (of het kozijn in kiepstand) moeten dag en nacht open staan ook bij koud weer is het verstandig de roosters half open te laten staan.

Veel mensen denken dat wanneer er altijd ventilatieroosters open staan (of raam in kiepstand staat) er aanzienlijk meer gestookt moet worden. Dit is niet waar! Een woning met vochtige lucht kost meer om te verwarmen dan een goed geventileerde woning met droge lucht. Een woning met een constante zwakke luchtstroom is dus kostenbesparend op u energierekening.

 

Hieronder nog een paar tips om uw woning zo goed mogelijk te isoleren.

 • Houd ventilatieroosters boven de ramen open en maak deze zeker één keer per jaar aan de
  binnen en buitenkant schoon. Dit kan met een stofzuiger. Vuil kan het rooster namelijk
  verstoppen. Tevens is het voor astmapatiënten belangrijk dat de roosters schoon zijn.
  • Is het buiten erg koud of waait het erg hard, sluit de roosters dan maximaal voor de helft.
  • Zorg voor minstens twee openingen voor de afvoer, maar ook voor de toevoer van verse
  lucht door een bovenlicht of ventilatierooster.
  • Sluit binnendeuren niet kierdicht af. Plaats dus geen tochtstrippen, of haal ze er af als ze er
  al zitten.
  • Zorg dat er voldoende lucht langs de overgordijnen kan als die dichtzitten.
  • Zorg ervoor dat uw gastoestellen regelmatig een onderhoudsbeurt krijgen. Dit is van groot
  belang voor een goede verbranding, met name bij een afvoerloze geiser.
  • Laat het wasgoed zoveel mogelijk buiten drogen. Wanneer dit niet mogelijk is, zet dan bij
  het drogen van wasgoed een extra raampje open.
  • Wordt er in huis gerookt? Zorg dan voor extra ventilatie.
  • Zet in de winter de verwarming ’s nachts niet helemaal uit, zodat de gehele woning niet te koud
  wordt en het water in de leidingen en radiatoren blijft circuleren.
  • Bij het gebruik van een afzuigkap in de keuken moet er wel voldoende luchttoevoer zijn,
  door een raam, een rooster in de buitenmuur of vanuit de woonkamer.
  • Als u klaar bent met douchen, zet dan 15 tot 30 minuten een raam open of de ventilator aan
  en houd hierbij de badkamerdeur dicht. Als uw badkamer geen raam of ventilator heeft, laat
  dan de deur even openstaan maar zorg ervoor dat er een ander raam, bijvoorbeeld in de
  slaapkamer, openstaat zodat de vochtigheid naar buiten kan.
  • U kunt de hoeveelheid vocht die moet verdampen beperken door na het douchen en baden
  de wand en vloertegels droog te maken (bijvoorbeeld met een rubber raamtrekker).
  • Zorg ervoor dat de badkamer niet te koud wordt. Dat kan door niet langdurig te luchten en
  door de badkamer in de winter te verwarmen.
Geen reacties

NEFIT cv-installatie: de veiligheid van uw toestel

In berichtgeving via diverse media afgelopen week, wordt gesproken over mogelijke veiligheidsrisico’s bij een bepaald type NEFIT cv-installatie.

Het gaat enkel om NEFIT cv-installaties van de Topline-serie welke geproduceerd zijn tussen 2006 en 2009. Ook Q-RO Vastgoedbeheer heeft cv-installaties van dergelijk type en bouwjaren laten installeren.

Afgelopen jaar (2017) heeft NEFIT reeds contact genomen met Q-RO Vastgoedbeheer en zijn bij alle installaties waar dit van toepassing was de branders reeds vervangen. Daarnaast worden alle installaties periodiek onderhouden door van Puijenbroek Installaties uit Alphen of een door uzelf aangestelde erkende installateur. Deze zullen tijdens het periodiek onderhoud alle onderdelen van de installatie controleren en waar nodig preventief vervangen.

U hoeft zich dus geen zorgen te maken als u een NEFIT cv-installatie in uw huurwoning van Q-RO Vastgoedbeheer heeft hangen. Deze kan veilig verder gebruikt worden. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van NEFIT: www.welkombijnefit.nl/nl/waarschuwing/veelgestelde-vragen 

Geen reacties

Beste wensen voor 2018

Q-RO Vastgoedbeheer wenst iedereen een gezond en succesvol 2018.

Heeft u verhuisplannen voor het nieuwe jaar en zoekt u een betaalbare, instapklare woning in de grensstreek, bekijk dan zeker ons actuele aanbod.

Geen reacties

Bereikbaarheid tijdens Feestdagen

In verband met de feestdagen is het kantoor gelosten van vrijdag 22 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.

Vanaf dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar.

Huurt u bij Q-RO Vastgoedbeheer en heeft u een dringend technische storing dan zijn wij steeds bereikbaar op: +3214699734.

Mocht u op de voice mail uitkomen dan graag duidelijk uw naam, exacte adres, telefoon nummer en omschrijving van de storing inspreken.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Q-RO Vastgoedbeheer wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

Geen reacties

Verstopping: beter voorkomen dan genezen

Regelmatig krijgen wij melding van een verstopping van douche of spoelbak in de keuken. Erg vervelend en vaak te voorkomen. Goed en verstandig gebruik voorkomen verstoppingen en kosten voor rekening van huurder.

Gebruikt u een beetje minder douchegel en shampoo en vang haren op voor deze in de afvoer komen. In de keuken geen vetten en oliën wegspoelen in de spoelbak, maar apart opvangen en gescheiden bij het afval aanbieden. Etensresten met een keukenpapier van borden en pannen vegen en in de groenbak.

Mocht uw afvoer onverhoopt toch verstopt raken gebruikt u dan vooral geen agressieve ontstoppingsmiddelen, deze vreten het plastic van de afvoerleidingen aan, wat bovenop de nog steeds bestaande verstopping een lekkage ten gevolg heeft.

Beter doet u volgende, zodra u merkt dat de afvoer minder goed wegloopt: kook water met waterkoker of grote pan op kookvuur, giet dit in de afvoer, laat even inwerken, ontstop daarna met een ontstopper, zorg dat deze goed vacuüm trekt op de afvoer. Herhaal bovenstaande met kokend water een aantal maal.

Mocht het nog steeds niet opgelost zijn, stuur ons een bericht. Wij contacteren dan een ontstoppingsfirma welke met u een afspraak maakt. Komt verstopping door verkeerd gebruik dan zal de rekening voor huurder zijn, ligt verstopping aan de technische installatie dan gaat de rekening direct naar de verhuurder.