Geen reacties

Huurverhoging Nederland 2024

Huurverhoging 2024

Ieder jaar op 1 juli verhoogt Q-RO Vastgoed de huur.

Het percentage dat per 1 juli 2024 voor uw woning geldt is 1 van onderstaande.

  1. Uw huurovereenkomst valt onder ‘sociale huur’. Dit is het geval als basishuur in huurovereenkomst onder de liberalisatie grens lag. Het percentage van huurverhoging is dan 5,8%
  2. Uw huurovereenkomst valt onder ‘vrije sector’. Dit is het geval als basishuur in huurovereenkomst boven de liberalisatie grens lag. Het percentage van huurverhoging is dan maximaal 5,5%. De verhoging wordt berekend aan de hand van de CPI kerncijfers afhankelijk van de specifieke data in uw huurovereenkomst.

Woning of garagebox

De hier beschreven voorwaarden en regels omtrent de huurverhoging hebben betrekking op de verhoging van uw woning huurprijs. Huurt u bij Q-RO Vastgoed een garagebox, dan wordt om de aantal jaar de huur verhoogd, dit jaar zal dat voor een aantal garageboxen het geval zijn, u krijgt hier een afzonderlijk schrijven van.

Waarom krijgt u deze huurverhoging?

Met deze huurinkomsten zorgt Q-RO Vastgoed ervoor dat we het gebruikelijke onderhoud aan uw woning kunnen blijven doen. De huurverhoging compenseert de inflatie.

Hoe is uw huurverhoging berekend?

In het schrijven dat u van ons heeft ontvangen leggen wij uit met welk bedrag uw huur omhoog gaat. Dit is het totale bedrag van de huurverhoging, inclusief servicekosten. Daarnaast staat in deze brief het huurverhogingspercentage vermeldt. Dit percentage is de verhoging van uw netto huur. Uw netto huur is het totaal te betalen bedrag minus de servicekosten.

Wilt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de hierboven voorgestelde verhoging van de kale huurprijs, kunt u tot de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bij Q-RO Vastgoed een bezwaarschrift indienen. Maakt u s.v.p. gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier. Dit is verkrijgbaar bij de huurcommissie. Als Q-RO Vastgoed het niet eens is met uw bezwaar, zal Q-RO Vastgoed de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde verhoging van de huurprijs. Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Voor meer informatie raadpleeg www.huurcommissie.nl

Uw huurprijs is door de huurverhoging hoger geworden dan € 879,66. Krijgt u nog steeds huurtoeslag?

Ja, u blijft uw huurtoeslag ontvangen als u nu ook huurtoeslag ontvangt. De kale huurprijs van de woning mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem. Voor het verkrijgen van huurtoeslag dient de basishuur in het huurcontact onder liberalisatiegrens (€ 879.66 p/m) te liggen, de heden geldende huurprijs kan dus boven deze grens liggen, terwijl u nog steeds in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Automatische overschrijving via uw bank

Laat u uw bank de huur iedere maand automatisch overschrijven, dan dient u uw nieuwe huur zelf voor 1 juli a.s. door te geven aan uw bank, zodat zij tijdig uw overschrijving kunnen aanpassen.

Overige vragen en/of opmerkingen

U kunt ons contacteren middels e-mail op ìnfo@q-ro.be vergeet niet duidelijk het exacte adres van uw huurwoning te vermelden.